Een bevredigend antwoord op de vraag wat de “Erfzonde” eigenlijk is

Bortoluzzi: Bijbelse Ontstaansgeschiedenis

Costa Erica: “Nu valt het me te binnen dat pater Paul, Minderbroeder (Franciskaan) in Hasselt (Klooster van het “Heilig Paterke”) heel erg geïnteresseerd was in de “Openbaringen aan Pastoor Guido Bortoluzzi”. Zoals bij me zelf zal het voor veel religieuzen een bevredigend antwoord zijn op de vraag wat de “Erfzonde” eigenlijk is.

Uitgerekend een Katholieke priester-professor aan de KU Leuven is de grondlegger van deze, zeg maar Big Bang-nonsens. Door het boek Genesis af te doen als een soort beeldspraak of Mythologie is er heel veel kwaad gedaan. Op het strenge Katholieke college (middelbare school) was het Godsdienstonderricht eerder een soort van les in Archeölogie geworden; we wisten meer van Neanderthalers, Cromagnon-mensen, Dinosaurussen dan van wat er in de Bijbel stond. Men ging nauwkeurig onderzoeken bij de mensapen hoe de spraak onstaan was. Het zou te maken hebben met de “mutatie” van de onderkaak. “The Oregin of Species” verving…

View original post 355 woorden meer

Advertenties

Geschriften pastoor Guido Bortoluzzi nog onbekend in Nederland

Hybride kruisingen en toepassingen (voor/na zondvloed)

Don Guido bortoluzzi2
Bij veel mensen, theologen, maar ook priesters vallen de geschriften van pastoor Guido Bortoluzzi niet in goede aarde, toch geloof ik in de waarheid van deze visioenen. De Kerk heeft er nog geen uitspraak over gedaan. Zolang dat niet gebeurd is mogen we overwegingen maken en Gods Schepping bestuderen.

Het Boek de Schepping heb ik gelezen (zie 1.) .

Er is daarna nog een tweede boek geschreven met uitleg over de geschriften van Don Guido. Dit tweede geschrift is in het Italiaans geschreven en vertaald in het Engels. Hubert Luns heeft het op mijn vraag vanuit het Engels in het Nederlands vertaald (zie 3.)

Onder punt 2. volgt een samenvoeging van verschillende bronnen (internet; boeken) over om deze materie wat gemakkelijker toegang te krijgen.

Lezersreactie op mijn facebookpagina: ”(..) Waarschijnlijk worden wij als “aanhangers van creationisme” versleten. Ik heb net nog eens bij Wikipedia de pro en contra’s gelezen. Maar…

View original post 326 woorden meer

Staying Off Grid When “Nearly Everything Is Chipped, Almost Everything Is Tracked”

Nwo Report

grid-vulnerableMac Slavo

If you weren’t paranoid before, it may be time to start paying attention.

“They” are spying on everything you do, and are collecting information about every purchase, appliance, vehicle or place you make, do or interact with. For the first time in history, we have arrived at a time when nearly everything is chipped, and almost everything is tracked.

It really is true, and it’s no longer a conspiracy theory.

They are spying on everyone, collecting all the available data and tracking you, your family and everyone you know. All the time.

And worst of all, it does matter, it will be used against you – for revenue collection, social control, fines, fees and evidence if necessary – even if you haven’t done anything wrong. Is it any wonder why many states have made living off the grid illegal, and have attempted to get everyone on the…

View original post 1.211 woorden meer